Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.38
ze dne 10.03.2010

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 80.40 ze dne 18. 1. 2010

III. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za větší byt paní XY, Žufanova 1098 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou do 14. 5. 2011, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF