Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.32
ze dne 24.02.2010

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za větší byt paní a panu XY, Vondroušova 1157 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF