Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.49
ze dne 07.12.2009

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji paní XY, Žufanova 1098 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF