Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.21
ze dne 04.01.2012

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
uvolnění bytu č. XY o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici a návrh MK ze dne 12. 12. 2011 na jeho pronájem žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, Žufanova 1096, Praha 6 - Řepy (2 osoby).

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu č. XY o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici paní XY, Žufanova 1096, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF