Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.25
ze dne 11.04.2011

k volejbalovému hřišti – Na Chobotě č. 125, pozemek p. č. 49

Rada MČ

I. PROJEDNALA
z důvodu změny vlastníka pozemku p. č. 49, žádost „TJ Sokol Řepy se sídlem Engelmüllerova 625/4, 163 00 Praha 6 – Řepy „o uzavření bezúplatné smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 49 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře cca 2 175m2 za účelem provozování volejbalového hřiště.
 
II. SCHVALUJE
uzavření bezúplatné smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 49 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře cca 2 175 m2 na 10 let za účelem provozování volejbalového hřiště a předpokladu údržby hřiště a okolní zeleně TJ Sokol Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM po projednání s právníkem zajistit plnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemku popř. jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF