Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.47
ze dne 24.10.2011

k VII. etapě prodeje BJ bytového domu ul. Makovského 1222 - 1227

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Makovského 1222 - 1227 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 022/07/OSOM/P/b a 024/07/OSOM/P/b schváleného ZMČ Praha 17 usn. č. 6.9 ze dne 13. 6. 2007.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Makovského 1222 - 1227 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení a znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF