Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.44
ze dne 11.04.2011

k veřejné zakázce na stavební práce „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny“ zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: PENTAS s.r.o., Žalanského 36, 163 00 Praha 6, IČ: 48038 946, DIČ: CZ48038946
Nabídková cena 199 840, - Kč bez DPH, 239 808, - Kč vč. DPH
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17, z fondu obnovy úpravou rozpočtu.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF