Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.7
ze dne 10.03.2010

k veřejné zakázce na službu „Změna užívání bytového domu na nebytové prostory pro zdravotnictví, Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 – Řepy, zpracování projektu EPS“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zpracování projektové dokumentace „Změna užívání bytového domu na nebytové prostory pro zdravotnictví Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 – Řepy, zpracování projektu EPS“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky Michala Eibicha, projekty elektro - slaboproud, Jana Palacha 544, Roztoky u Prahy, IČ: 68582765, nabídková cena 16 100 Kč bez DPH, vč. DPH 19 320 Kč

III. UKLÁDÁ
starostce podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF