Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.22
ze dne 29.06.2011

k veřejné zakázce na službu „Ostraha objektu MČ Praha 17“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky na službu „Ostraha objektu MČ Praha 17“ zadanou dle § 12 odst. 2 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Nový úklid a. s., Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, IČ: 278 82 390
Nabídková cena za výkon služby za 1 rok bez DPH 691 440, - Kč, vč. DPH 829 728, - Kč
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF