Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 93.6
ze dne 14.07.2010

k veřejné zakázce na realizaci „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením – gabionové stěny“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením – gabionové stěny “

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Domistav CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, provozovna Průchova 573/45, Praha 5
IČ: 27481107, DIČ: CZ 27481107
Nabídková cena 2 078 964,27 bez DPH, 2 494 757,12 Kč vč. DPH
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF