Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.5
ze dne 10.03.2010

k veřejné zakázce na realizaci „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením – sadové úpravy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 v podlimitním zjednodušeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením – sadové úpravy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Otakar Chládek, Ruzyňská 209/8, Praha 6 – Ruzyně, IČ: 13111451, DIČ: CZ530729268
Nabídková cena: bez DPH 3 674 124, - Kč, vč. DPH 4 408 948, - Kč

III. UKLÁDÁ
starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF