Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.21
ze dne 10.02.2010

k veřejné zakázce na realizaci „Rekonstrukce chodníků a vjezdů v ulicích Kolínově a Ke Kaménce“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Rekonstrukce chodníků a vjezdů v ulicích Kolínově a Ke Kaménce“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov
IČ: 262 71 303, DIČ: CZ699 000 724
Nabídková cena bez DPH 1 721 762 Kč, vč. DPH 2 066 114 Kč

III. UKLÁDÁ
starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF