Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.8
ze dne 30.06.2010

k veřejné zakázce na realizaci „Oprava chodníku v ul. Čistovická, k. ú. Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „Oprava chodníku v ul. Čistovická, k. ú. Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005
Nabídková cena 1 012 459 Kč bez DPH, 1 214 951 Kč vč. DPH
Dofinancování bude z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
ukládá OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF