Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.12
ze dne 25.08.2010

k veřejné zakázce na dodávku „Městský informační systém v k. ú. Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dodávku „Městský informační systém v k. ú. Řepy “

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 2469/63, Praha 9, provozovna Planá 85, České Budějovice, IČ: 270 66 070
Nabídková cena bez DPH 483 806,- Kč, vč. DPH 580 567,- Kč, souhlasí s dofinancováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu.

III. UKLÁDÁ
OÚR zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF