Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.42
ze dne 23.11.2011

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: Údržba pasáží objektů Makovského č. p. 1140-1145 a 1222-1227 v Praze – Řepích

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby: „Údržba pasáží objektů Makovského č. p. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v Praze – Řepích“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy Alfedus servis s.r.o., Sokolovská 1287/156, 186 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 26142791
Nabídková cena bez DPH 607 604, - Kč (vč. DPH 729 124,80 Kč)

III. UKLÁDÁ
OŽPD zajistit potřebné

IV. POVĚŘUJE
společnost Optimis s. r. o. podpisem smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF