Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 7.1
ze dne 24.01.2011

k uzavření nájemních smluv na pronájem nově vybudovaných nebytových prostor v přízemí domů Makovského čp. 1140 - 1145, 1222 – 1227

Rada MČ

I. PROJEDNALA
uzavření nájemních smluv na pronájem nově vybudovaných nebytových prostor v přízemí domů Makovského čp. 1140 - 1145, 1222 - 1227 Praze 6 - Řepích
 
II. SCHVALUJE
uzavření nájemní smlouvy k nově vybudovanému nebytovému prostoru č. 1143.1 o výměře 37,3 m2 v přízemí domu Makovského čp. 1143 v Praze 6 - Řepích  s panem XY, bytem U Valu, Praha 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2.300, - Kč/m2/rok (bez DPH), tj. 85.790, - Kč za rok, za účelem prodejny obuvi.

III. SCHVALUJE
uzavření nájemní smlouvy k nově vybudovanému nebytovému prostoru č. 1227.1 o výměře 165,5 m2 v přízemí domu Makovského čp. 1226, 1127 v Praze 6 - Řepích s Hlavním městem Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, zastoupené Mgr. Vladimírem Kotroušem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 200, - Kč/m2/rok, tj. 33.100, - Kč za rok, za účelem služebny Městské policie  

IV. SCHVALUJE
uzavření nájemních smluv k nově vybudovaným nebytovým prostorům v přízemí domů Makovského čp. 1140 - 1143, 1222 - 1227 v Praze 6 - Řepích. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2.500, - Kč/m2/rok (bez DPH) s nájemci dle níže uvedeného seznamu

Číslo NP      účel užívání   velikost   zákl. nájemné/rok    jméno - adresa nájemce
1140.1 - kancelář (vzorkovna) 27,2 m2 XY  Kč pan XY - Mrkvičkova 1370, Praha 6               
1140.2 – prodejna (modelářství) 42,2 m2 XY Kč pan XY - Mrkvičkova 1370, Praha 6                
1140.3 – provozovna pedikúry 20,9 m2 XY Kč paní XY - Mladotická, Praha 6
1140.4 – papírnictví, hračky, dárkové zboží, prodej DVD, CD, Sazka a drobné zboží 65,5 m2 XY Kč pan XY - Makovského 1144, Praha 6
1142.2 - kadeřnictví, pedikúra, manikúra 69,5 m2 XY Kč paní XY - Za mlýnem, Hostivice, paní XY - Na Stráži, Praha 8, paní XY - Mansfeldova, Praha 9, paní XY - Dvořeckého, Praha 6
1143.3 – kadeřnictví 24,0 m2 XY Kč paní XY - Holečkova, Praha 5
1143.4 – prodejna textil. galanterie 57,9 m2 XY Kč paní XY – Svárovská, Červený Újezd
1144.1 – cestovní kancelář 37,5 m2 XY Kč paní XY – Šimonova 1109, Praha 6   
1144.3 – chirurgická ambulance 81,8 m2 XY Kč pan XY - Žalanského, Praha 6
1145.1 – instalatérství 73,6 m2 XY Kč pan XY - Španielova 1261, Praha 6               
1145.2 – prodejna textilu 37,4 m2 XY Kč pan XY - Mrkvičkova 1364, Praha 6
1222.1 – prodej a opravy obuvi 20,3 m2 XY Kč pan XY – Trávníčkova, Praha 5
1222.2 – prodejna pečiva 40,2 m2 XY Kč paní XY – Vondroušova 1150, Praha 6
1222.3 – prodejna rybář. potřeb 27,9 m2 XY Kč pan XY – Žufanova 1098, Praha 6
1223.1 – lékárna 153,8 m2 XY Kč SANITATUM s. r. o. – Makovského 1223, Praha 6               
1223.2 – prodejna vín 27,9 m2 XY Kč pan XY - Žufanova 1112, Praha 6
1223.3 – oční optika 70,5 m2 XY paní XY - Liliová, Praha 1
1223.4 – kancelář senátora 21,1 m2 XY Kč pan XY – Amforová, Praha 5
1224.1 – dětský bazar 36,5 m2 XY Kč paní XY – Galandova 1242, Praha 6
1224.2 – prodejna textilu 109,6 m2 XY Kč pan XY – Na Moklině, Praha 6
1225.1 – tabák – 21,9 m2 XY Kč pan XY – Za Zámečkem, Praha 5   
1225.2 – prodejna květin 56,9 m2 XY Kč paní XY – Galandova 1240, Praha 6
1225.3 – prodejna dek a byt. sortimentu 24,3 m2 XY Kč paní XY - Na Vrchu, Praha 5
1225.4 – kadeřnictví 62,2 m2 XY Kč pan XY – Rašínovo nábřeží, Praha 2
1226.1 – prodejna punčoch 34,1m2 XY Kč paní XY – Vondroušova 1210, Praha 6
1227.3 – cukrárna 41,9 m2 XY Kč pan XY - Žilovská, Praha 5
    
Rada ukládá vedoucímu OSOM vydat OPTIMIS s.r.o. pokyn k podpisu nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF