Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.5
ze dne 11.11.2009

k usnesení RMČ Praha 17 nevydávat souhlas s umístěním místa podnikání v sídle Úřadu m. č. Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
návrh usnesení nevydávat souhlas s umístěním místa podnikání v sídle ÚMČ Praha 17 pro fyzické osoby s bydlištěm v sídle úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy.

II. UKLÁDÁ
vedoucí ŽIO JUDr. Žeberové zajistit realizaci tohoto usnesení při aplikaci příslušných ustanovení živnostenského zákona.

Tisk Export článku do PDF