Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.37
ze dne 22.03.2010

k úpravě znění Smlouvy o smlouvě budoucí pro nové nájemce nebytových prostor v přízemí domu čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského Praha – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM  na úpravu znění Smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytových prostor čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského, Praha – Řepy pro nové nájemce

II. SCHVALUJE
úpravu znění Smlouvy o smlouvě budoucí pro nové nájemce nebytových prostor čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského, Praha – Řepy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předat upravené znění smlouvy správní firmě Optimis, s. r. o.

Tisk Export článku do PDF