Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.33
ze dne 24.10.2011

k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Jiránkova 1138 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Jiránkova 1138 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Jiránkova 1138 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 31. 12. 2011.
      
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF