Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.45
ze dne 13.06.2011

k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1076 - 1079 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1076 - 1079  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1076 - 1079  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 30. 6. 2011.

III. UKLÁDÁ
vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF