Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.39
ze dne 19.01.2011

k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Vondroušova 1161 - 1166 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Vondroušova 1161 - 1166  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Vondroušova 1161 - 1166  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 28. 2. 2011.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF