Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.1
ze dne 02.06.2010

k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
navržené termíny zasedání RMČ a ZMČ v II. pololetí 2010

RMČ :
14. 7. 2010, 28. 7. 2010, 11. 8. 2010, 25. 8. 2010, 8. 9. 2010, 20. 9. 2010, 6. 10. 2010,

ZMČ :
29. 9. 2010

II. SOUHLASÍ
s navrženými termíny zasedání RMČ a ZMČ v II. pololetí 2010

Tisk Export článku do PDF