Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.26
ze dne 05.12.2011

k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
navržené termíny zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2012

II. SOUHLASÍ
s navrženými termíny zasedání RMČ a ZMČ v I. pololetí 2012

Tisk Export článku do PDF