Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 49.1
ze dne 08.08.2012

k sumarizaci stížností, petic a jiných podání za I. pololetí roku 2012

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

sumarizaci stížností, petic a jiných podání za I. pololetí r. 2012

Tisk Export článku do PDF