Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.32
ze dne 14.10.2009

k souhlasu s uzavřením křižovatky Žalanského a Slánská dne 14. 11. 2009 v době od 6:00 do 13:00 hodin; k souhlasu se zrušením zastávek BUS Řepský hřbitov, Za Slánskou silnicí bez náhrady dne 14. 11. 2009 v době od 6:00 do 13:00 hodin; k souhlasu s uzavřen

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předloženou žádost Technické správy komunikací o souhlas s uzavřením křižovatek Slánská x Žalanského, Čistovická x Slánská a žádost o souhlas se zrušením zastávek Řepský hřbitov, Za slánskou silnicí.

II. SOUHLASÍ
s uzavřením křižovatky Žalanského a Slánská dne 14. 11. 2009 v době od 6:00 do 13:00 hodin, se zrušením zastávek BUS Řepský hřbitov, Za Slánskou silnicí bez náhrady dne 14. 11. 2009 v době od 6:00 do 13:00 hodin a s uzavřením křižovatky Čistovická a Slánská dne 14. 11. 2009 v době od 12:00 do 22:00 hodin

III. UKLÁDÁ
KS seznámil žadatele se stanoviskem Rady MČ.

Tisk Export článku do PDF