Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.45
ze dne 18.11.2010

k šetření ve věci bytové jednotky č. 1137/XY o vel. 2+k.k. v domě Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy - oprávnění nájemci XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
šetření  OSOM ve věci prodeje bytové jednotky č. 1137/XY o vel. 2+k.k. v domě Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy - oprávnění nájemci XY

II. ZAMÍTÁ
prodej bytové jednotky č. 1137/XY o vel. 2+k.k. v domě Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy oprávněným nájemcům XY na základě Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku městské části Praha 17, bodu „Okruh nabyvatelů“-předposlední odstavec.  

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF