Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.6
ze dne 13.06.2011

k rozšíření kamerového souboru na území MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh Výzvy jednomu zájemci k jednání o veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. s názvem „Rozšíření kamerového souboru na území MČ Praha 17.“

II. SOUHLASÍ
se zadáním Výzvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení jediné firmě KH Servis a. s.
s tím, že předmět zakázky je chráněn užitným vzorem této firmy.

III. UKLÁDÁ
pracovníku krizového řízení ÚMČ ve spolupráci s tajemníkem a právníkem ÚMČ jednat v souladu s výzvou se zájemcem a připravit znění příslušné dodavatelské smlouvy, starostce Bc. Jitce Synkové podpis Výzvy dle bodu I. a II. tohoto usnesení a podpis smlouvy po její právní a věcné verifikaci

Tisk Export článku do PDF