Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.6
ze dne 02.06.2010

k rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu pro podporu základních škol

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s předloženým vyhodnocením projektů základních škol

II. SCHVALUJE
přidělení dotace:
ZŠ genpor. Františka Peřiny ve výši 142 305,- Kč
ZŠ Jana Wericha ve výši 130 406,- Kč
ZŠ Laudova ve výši 65 110,- Kč

Tisk Export článku do PDF