Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.9
ze dne 18.01.2012

k rezignaci MUDr. Ivanky Kvašové na mandát členky Zastupitelstva MČ Praha 17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
písemnou rezignaci MUDr. Ivanky Kvašové na mandát členky Zastupitelstva MČ Praha 17, podanou k rukám starostky MČ Praha 17 dne 9. 1. 2012

II. PROHLAŠUJE
Bc. Davida Števíka, 2. náhradníka za volební stranu Občanská demokratická strana, členem Zastupitelstva MČ Praha 17 dnem 10. 1. 2012, v souladu s ustanovením § 56, odst. 1, zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

III. UKLÁDÁ
starostce MČ Praha 17 předat Bc. Davidovi Števíkovi osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva MČ Praha 17 a vyzvat jej ke složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 17 na nejbližším zasedání zastupitelstva, v souladu s ustanovením § 50, odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

Tisk Export článku do PDF