Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.1
ze dne 07.12.2011

k rezignaci jednatele společnosti OPTIMIS spol. s r. o. k 31. 12. 2011

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s předloženým návrhem rezignace jednatele společnosti OPTIMIS spol. s r. o. k 31. 12. 2011

II. SCHVALUJE
Městská část Praha 17, jako jediný společník společnosti OPTIMIS spol. s r.o., při výkonu působnosti valné hromady  schvaluje - s ohledem na to, že na dnešním zasedání Rady Městské části Praha 17 oznámil pan Vlastislav Fencl, datum narození XY, bytem Praha 6, Řepy, Doubravínova, PSČ 163 00, (dále též jen „Vlastislav Fencl“), že odstupuje z funkce jednatele společnosti OPTIMIS spol. s r.o. a požádal, aby jeho funkce jednatele zanikla s účinností ke dni 31. prosince 2011 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícejedenáct), zánik funkce jednatele pana Vlastislava Fencla ve společnosti OPTIMIS spol. s r.o., a to s účinností ke dni 31. prosince 2011 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícejedenáct), tj. ode dne 1. ledna 2012 (prvního ledna roku dvatisícedvanáct) pan Vlastislav Fencl již nebude jednatelem společnosti OPTIMIS spol. s r.o.

Tisk Export článku do PDF