Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.45
ze dne 23.11.2011

k rezignaci Ing. Iva Woleského na funkci člena Majetkové komise; ke jmenování paní Michaely Buškové do funkce člena Majetkové komise

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
písemnou rezignaci Ing. Iva Woleského na funkci člena Majetkové komise Rady MČ Praha 17

II. SOUHLASÍ
se jmenováním paní Michaely Buškové do funkce člena Majetkové komise Rady MČ Praha 17 dnem 23. 11. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF