Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.38
ze dne 22.03.2010

k revokaci usnesení ve věci: Veřejná zakázka „Revitalizace veřejné zeleně na území sídliště Řepy v roce 2010“

Rada MČ

I. SCHVALUJE
revokaci usnesení ve věci: Veřejná zakázka „Revitalizace veřejné zeleně na území sídliště Řepy v roce 2010“

II. SOUHLASÍ
se zajištěním předmětné veřejné zakázky, tj. s provedením příslušného výběrového řízení na „Revitalizaci veřejné zeleně na území sídliště Řepy v roce 2010“ v redukovaném rozsahu, v souladu s důvodovou zprávou, v předběžné celkové kalkulaci nákladů ve výši 985 641,24 Kč. Zbývající částka, která je vyčleněna na revitalizaci v rozpočtu MČ na rok 2010, bude využita na úpravu veřejné zeleně.

III. POVĚŘUJE
pí starostku podpisem příslušné výzvy k podání nabídky, další realizaci zajistí OŽPD

Tisk Export článku do PDF