Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.17
ze dne 17.03.2011

k revokaci usnesení RMČ č. 6.20 ze dne 19. 1. 2011 ve věci žádosti pana XY, bytem Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o pronájem volného společného prostoru mandl v suterénu domu čp. 1098

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s odmítnutím pronájmu prostoru mandlu v suterenu domu čp. 1098, Žufanova ulice panem XY, bytem Žufanova 1098, Praha 6 - Řepy.

II. BERE NA VĚDOMÍ
odmítnutí pronájmu společného prostoru mandlu v suterenu domu čp. 1098, Žufanova ulice panem XY, bytem Žufanova 1098, Praha 6 - Řepy

III. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 6.20 ze dne 19. 1. 2011 ve věci pronájmu prostoru mandlu v suterenu domu čp. 1098, Žufanova ulice. Prostor zůstává nadále společným prostorem.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF