Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.10
ze dne 29.11.2010

k revitalizaci území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením - gabionové stěny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek  víceprací  č. 2 akce „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením - gabionové stěny“
 
II. SOUHLASÍ  
s přijetím dodatku č. 2 víceprací firmy DOMISTAV CZ a. s., Foerstrova 897, Hradec Králové, provozovna Průchova 573/45, 150 00 Praha 5, IČ: 27481107
Cena dodatku č. 2  víceprací bez DPH 45 121,34 Kč, vč. DPH 54 145,61 Kč
Souhlasí s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF