Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.16
ze dne 02.06.2010

k revitalizaci území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatření - gabiónové stěny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatření- gabiónové stěny“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF