Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.6
ze dne 06.01.2010

k revitalizaci území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením – dopracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením“ k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

II. SOUHLASÍ
s cenovou nabídkou firmy A. D. studio, U Křížku 3, Praha 4 na dopracování projektové dokumentace „Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením“
Nabídková cena: Bez DPH 20 000 Kč, vč. DPH 24 000 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF