Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.35
ze dne 04.01.2012

k Řepské sedmnáctce – rozšíření obsahu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
rozšíření obsahu Řepské sedmnáctky.

II. SCHVALUJE
rozšíření obsahu Řepské sedmnáctky.

III. UKLÁDÁ
redakci Řepské sedmnáctky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. UKLÁDÁ
Kanceláři starostky vypsat výběrové řízení ve smyslu důvodové zprávy.

Tisk Export článku do PDF