Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.64
ze dne 13.06.2011

k rekonstrukci fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50/6, 49 k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50/6, 49 k. ú. Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF