Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.9
ze dne 14.06.2010

k rekonstrukci čipového systému Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
nabídku na rekonstrukci čipového systému Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy PH metal s. r. o., provozovna Křeč 102, IČ: 26697459
Cena pro oba objekty bez DPH 101 688 Kč vč. DPH 111 857 Kč
Souhlasí s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF