Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.21
ze dne 02.03.2011

k provedení revize elektro a hromosvodů objektu č. p. 439/14 (Kulturní dům)

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění revize elektro a hromosvodů objektu v ul. Ke kulturnímu domu č. p. 439/14, jehož správa je svěřena MČ Praha 17.

II. SCHVALUJE
přijetí nabídky pana Václava Kvasničky, bytem K. Čapka 1001, 252 30 Řevnice, IČ : 12249742, cena bez DPH 22.700, - Kč, včetně DPH 20% 27.240, - Kč.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF