Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.30
ze dne 14.10.2009

k protihlukovému pásu zeleně podél ulice Plzeňské – úprava projektové dokumentace

Rada MČ

I. PROJEDNALA
cenovou nabídku na zpracování úpravy projektové dokumentace „Protihlukový pás zeleně podél ulice Plzeňské“

II. SOUHLASÍ
s cenovou nabídkou firmy A.D. studio, U Křížku 3, Praha 4 na zpracování úpravy projektové dokumentace „Protihlukový pás zeleně podél ulice Plzeňské“
Nabídková cena: Bez DPH 69 000 Kč, vč. DPH 82 110 Kč
Autorský dozor (hodinová sazba vč. dopravného) bez DPH 590 Kč, vč. DPH 702,10 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF