Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.59
ze dne 24.02.2010

k proplacení poplatků – Sdružení obcí dotčených leteckým provozem

Rada MČ

I. SCHVALUJE
proplacení poplatků.

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru kontaktovat předsedu Sdružení obcí dotčených leteckým provozem pana Káška a zajistit potřebné.

Tisk Export článku do PDF