Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.32
ze dne 10.10.2011

k projednání žádosti o posunutí konečného termínu dokončení prací „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o posunutí konečného termínu dokončení prací „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“, zhotovitele C. W. R. Czech s. r. o.

II. SOUHLASÍ
s prodloužení termínu dokončení dle SM2011/0144 čl. III odst. 3. 1. o 11 dní do 18. 10. 2011 a to dle bodu III. odst. 3. 4. písm. a) o 4 dny z důvodu špatného počasí – viz zápis ve stavebním deníku (déšť) dle bodu III odst. 3. 4. písm. c) – maximálně o 7 dní (vyšší moc), výpadek u dodavatele lze považovat za vyšší moc

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF