Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.3
ze dne 20.09.2010

k projednání zadání Sportovní centrum Na Chobotě

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se záměrem výstavby Sportovního centra na Chobotě

II. UKLÁDÁ
starostce MČ Prahy 17 Jitce Synkové předložit tento materiál na zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 17 k informaci dne 29. 9. 2010

Tisk Export článku do PDF