Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.2
ze dne 18.01.2012

k programu prevence kriminality 2012 - rozšíření kamerového souboru na území MČ Praha 17

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s uplatněním žádosti na „Rozšíření kamerového souboru“ v rámci Krajského programu prevence kriminality pro rok 2012.   

II. UKLÁDÁ
KTA v součinnosti se SOC zabezpečit patřičné úkony, starostce Bc. Jitce Synkové podpis žádosti.

Tisk Export článku do PDF