Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.38
ze dne 26.03.2012

k programu jednání ZMČ dne 4. 4. 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 11. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF