Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.40
ze dne 20.09.2010

k programu jednání ZMČ dne 29. 9. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 29. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF