Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.43
ze dne 14.06.2010

k programu jednání ZMČ dne 23. 6. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 28. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

III. UKLÁDÁ
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF