Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.30
ze dne 11.06.2012

k programu jednání ZMČ dne 20. 6. 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 12. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF