Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.2
ze dne 05.12.2011

k prodloužení smlouvy o roznášce Řepské sedmnáctky - Česká pošta, s. p.

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodloužení smlouvy s Českou poštou, s. p. o roznášce Řepské sedmnáctky

II. SCHVALUJE
prodloužení smlouvy s Českou poštou, s. p.
 
III. UKLÁDÁ
redakci Řepské sedmnáctky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF